View photo
 • 7 hours ago
 • 1628

Văn

Chưa làm chưa làm chưa làm :ooooooooooooooooooooooooooo

View text
 • 8 hours ago
 • 5

Không có bài hát nào có thể làm bạn khóc, dù cho nó có thể làm bạn buồn cỡ nào. Bạn chỉ khóc vì bạn thấy cuộc tình của mình trong bài hát đó.

Yan (via seek-safety)
View quote
 • 8 hours ago
 • 18
View photo
 • 8 hours ago
 • 3

Screaming won’t do you any good, but it’s music to my ears.

Thresh
View quote
 • 8 hours ago
View photo
 • 9 hours ago
 • 33
View photo
 • 21 hours ago
 • 737
View photo
 • 21 hours ago
 • 449828
View photo
 • 1 day ago
 • 16996

It’s over when I say.

Thresh
View quote
 • 1 day ago
View answer
 • 1 day ago
View photo
 • 1 day ago
 • 59521

The moon is so bright tonight

View quote
 • 2 days ago
 • 1
View photo
 • 2 days ago
 • 313063
View photo
 • 2 days ago
 • 118
x